pdf TA’LIMDA AXBOROT TEXNOLOGIYALARI Популярные

Владелец Число скачиваний: 496

Imomova Shafoat Mahmudovna

Ochilov G’anijon Alijonovich

O’zbekiston, Buxoro

Bugungi kunda butun dunyoda axborot texnologiyalari (AT) keng ko’lamda rivojlanmoqda. Shubhasiz, ta’lim jarayoniga yangi axborot texnologiyalarini kiritish zarurdir.Zamonaviy jamiyat axborot uzatish hajmi va tezligi jihatidan chegaralanmagan butunjahon axborot tarmog’idan faol foydalanishi bilan harakterlanadi. Multmediya va Internet texnologiyalarining paydo bo’lishi va keng tarqalishi AT ni muloqot, tarbiya, jahon xamjamiyatiga kirib borish vositasida ishlatish imkonini beradi.