pdf ВПРОВАДЖЕННЯ AGILE-МЕТОДОЛОГІЇ У ПРОЦЕС НАВЧАННЯ ДЛЯ СТУДЕНТІВ ІТ-СПЕЦІАЛЬНОСТЕЙ НА ОСНОВІ МЕТОДУ ПРОЕКТІВ Популярные

Владелец Число скачиваний: 334

Плоха Олена, Щербаков Олександр, Ліман Катерина

м. Харків, Україна

Питання формування в процесі навчання компетентностей студента, які експерти країн Європейського Союзу визначають як “здатність застосувати знання й уміння” [1], що забезпечує активне застосування навчальних досягнень у нових ситуаціях [2], стають сьогодні особливо актуальними. Орієнтуючись на сучасний ринок праці, освіта до пріоритетів сьогодення відносить уміння оперувати такими технологіями та знаннями, що задовольняють потреби інформаційного суспільства, підготують молодь до нових ролей у цьому суспільстві. Саме тому, важливим нині є не тільки вміння користуватися власними знаннями, а й бути готовим змінюватись та пристосовуватись до нових потреб ринку праці, оперувати й управляти інформацією, активно діяти, швидко приймати рішення, навчатись упродовж життя.