default ЦІНА ІНФОРМАЦІЇ У ІНФОРМАЦІЙНОМУ БІЗНЕСІ Популярные

Владелец Число скачиваний: 194

Конохова Зоя Петрівна

Національний технічний університет Харківський політехнічний інститут

(Харків, Україна)

Анотація. Досліджується актуальна проблема функціонування інформаційного бізнесу - визначення ціни унікальної інформації. Відзначається, що формування ринкової ціни вказаного виду інформації ґрунтується на необхідності зменшення невизначеності у процесі прийняття управлінських рішень покупцем та намаганні продавця отримати специфічну «квазіренту» від монопольного володіння унікальним інформаційним ресурсом. Розглядається структура специфічної квазіренти.

Ключові слова: інформаційний бізнес, інформація, прийняття управлінських рішень, невизначеність, нееластична пропозиція унікальних товарів, квазірента.