default ІННОВАЦІЙНА ЕКОНОМІКА ЯК ПЕРЕДУМОВА РОЗВИТКУ КОНКУРЕНТНИХ ПЕРЕВАГ Популярные

Владелец Число скачиваний: 218

Чорна Марина Віталіївна, Смольнякова Наталія Миколаївна

Харківський державний університет харчування та торгівлі

(Харків, Україна)

Анотація. Розглянуто сутнісні характеристики інноваційної економіки у співставленні з термінами: «нова економіка», «економіка знань», «інформаційна економіка». Систематизовано наукові підходи до її визначення. Обґрунтовано переваги відтворювального підходу.

Ключові слова: інноваційна економіка, нова економіка, економіка знань, інформаційна економіка.