default ОСВІТА ЯК ЧИННИК ЗРОСТАННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ УКРАЇНИ Популярные

Владелец Число скачиваний: 171

Лугова Вікторія Миколаївна, Єрмоленко Олексій Анатолійович

Харківський національний економічний університет імені Семена Кузнеця

(Харків, Україна)

Анотація. У статті проаналізовано позицію України у рейтингу Всесвітнього економічного форуму за Індексом глобальної конкурентоспроможності. Доведено, що показники освіти є чинником зростання конкурентоспроможності України. Проаналізовано стан освіти в країні, визначено ключові проблеми у цій сфері та запропоновано заходи щодо їх вирішення.

Ключові слова: глобальна конкурентоспроможність, освіта, професійна підготовка, інновації