default СТРУКТУРНІ ЗМІНИ БАНКІВСЬКОЇ СИСТЕМИ УКРАЇНИ (СУЧАСНІ ВИКЛИКИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ ЗМІН)

Владелец Число скачиваний: 90

Огородня Євгенія Миколаївна

Харківський національний економічний університет ім. С. Кузнеця

(Харків, Україна)

Анотація. Розглянуто взаємозв’язок рейтингу країни щодо стабільності банківської системи і змін кількості банківських установ, які функціонують на ринку. Оцінено стабільність банківської системи, за результатами розрахунку інтегрального показника. Інтегральний показник стабільності банківської системи країни доповнено складовою, яка характеризує структурні зміни банківської системи (за кількісною ознакою).

Ключові слова: стабільність банківської системи, структурні зміни банківської системи, інтегральний показник стабільності банківської системи, рейтинг країн.