default АНАЛІЗ КУЛЬТУРОЛОГІЧНИХ ПІДХОДІВ ЩОДО КОМУНІКАТИВНОЇ ФУНКЦІЇ МОВИ Популярные

Владелец Число скачиваний: 393

Кулакова Оксана Миколаївна

Національний фармацевтичний університет

(Харків, Україна)

Аналізується процес становлення культурологічного підходу до відносин культури і мовної комунікації. З’ясовуються особливості культурологічного і філософського дискурсів стосовно взаємозв’язку світосприйняття, культури і мови на різних етапах розвитку культурології як наукового напряму. Виявлено сучасні можливості методології дослідження комунікативної функції мови на засадах культурологічного трактування загальнонаукових підходів до дослідження.

Ключові слова: мова, мовна комунікація, культура, аксіологічний принцип, культурологічні аспекти, моделі комунікації.