default ОСОБЛИВОСТІ АНТИКРИЗОВОГО УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛОМ Популярные

Владелец Число скачиваний: 120

Бондарчук Людмила Володимирівна, Ніколайчук Надія Павлівна

Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ

(Вінниця, Україна)

Анотація. У статті розглянуто необхідність антикризового управління персоналом в сучасних умовах господарювання. Розкрито економічну сутність антикризового управління персоналом. На основі аналізу змісту та основних завдань антикризового менеджменту сформульовано власне бачення етапів впровадження антикризового управління персоналом.

Ключові слова: криза, антикризове управління, антикризове управління персоналом, завдання антикризового управління, етапи антикризового управління персоналом.