folder Биологические науки

Документы

default ПЕРСПЕКТИВИ СТВОРЕННЯ ФЕРМЕНТОВАНОГО НАПОЮ З КУЛЬБАБИ ЛІКАРСЬКОЇ (TARAXACUM OFICINALLE WIGG.) Популярные

Владелец Число скачиваний: 346

Мосюк Лілія Ігорівна

Національний авіаційний університет

(Київ, Україна)

Анотація. В статті розглянуто можливість створення ферментованого напою з додаванням екстракту кульбаби лікарської. Розглянуто вплив основних біологічно активних речовин рослинного походження на якість готового ферментованого напою. Визначено оптимальні умови отримання екстракту кульбаби лікарської.

Ключові слова: кульбаба лікарська (Taraxacum oficinale Wigg.), біологічно активні речовини, ферментовані напої, технологічний процес, рослинна сировина, екстракт.

default CHRYSANTHEMUM CORONARIUM L. НИНГ АНТЭКОЛОГИЯСИ Популярные

Владелец Число скачиваний: 351

Бегматов Абдусамат Маматқулович, Рахматова Маъсума Умаровна

Термиз давлат университети

(Термиз, Ўзбекистон)

Аннотация. Мақолада Сурхондарѐ шароитида chrysanthemum coronarium L. нинг антэкологик хусусиятлари ва унинг аҳамияти тўғрисида маълумотлар берилган. Бегматов А.М.

Калит сўзлар: антэкология, морфология, уруғ, уруғ биологияси.

default MURABILIS ODORATA L. НИНГ АНТЭКОЛОГИЯСИ Популярные

Владелец Число скачиваний: 345

Бегматов Абдусамат Маматқулович, Рахматова Маъсума Умаровна

Термиз давлат университети

(Термиз, Ўзбекистон)

Аннотация. Мақолада Сурхондарѐ шароитида murabilis odorata L. нинг антэкологик хусусиятлари ва унинг аҳамияти тўғрисида маълумотлар берилган.

Калит сўзлар: антэкология, морфология, уруғ, уруғ биологияси.

default ДОСЛІДЖЕННЯ МІКОБІОТИ В НПП «ГУЦУЛЬЩИНА» Популярные

Владелец Число скачиваний: 347

Фокшей Стелла Ігорівна

Національний природний парк «Гуцульщина»

(Косів, Україна)

В статті викладені результати мікологічних досліджень на території Національного природного парку (НПП) «Гуцульщина» в березні - серпні 2016 році. Подано список з 22 нових видів макроміцетів, що належать до 2 родів, 2 порядків відділу Ascomycota та 15 родів, 7 порядків відділу Basidiomycota. Під- час експедицій зареєстровано два нові локалітети рідкісних видів грибів, що включені до ЧКУ.

Ключові слова: НПП «Гуцульщина», мікобіота, макроміцети, ЧКУ, Ascomycota, Basidiomycota.

default ОСОБЕННОСТИ РОСТА И РАЗВИТИЯ НЕКОТОРЫХ ВНУТРИВИДОВЫХ ФОРМ ПШЕНИЦЫ Популярные

Владелец Число скачиваний: 331

Кадырова Дилбар Нормуминовна

Термиз давлат университети

(Термиз, Ўзбекистон)

Аннотация: впервые изучены особенности суточной периодичности ростовых процессов и влияние на них факторов внешней среды у внутривидовых форм пшеницы в связи с их продуктивностью и степенью приспособленности к метереологическим условиям произрастания Сурхандарьинской области.

Ключевые слова: рост, развитие, внутривидовые формы пшеницы, зерно, физиологические показатели, устойчивость, урожайность.

default СУРХОНДАРЁ ВИЛОЯТИ ШАРОИТИДА БУҒДОЙНИНГ ТУР ИЧИДАГИ ФОРМАЛАРИНИНГ ЎСИШ ВА РИВОЖЛАНИШ ЖАРАЁНЛАРИ ЎСИШ МУҲИТИГА МОСЛАНИШИ Популярные

Владелец Число скачиваний: 328

Қодирова Дилбар Нормуминовна

Термиз давлат университети

(Термиз, Ўзбекистон)

Аннотация: Шунингдек буғдойнинг туричидаги формалари ўсимликлари баргларидаги хлорофилл миқдори ҳам экиш муддатларига ва ўсиш ва ривожланиш фазаларига боғлиқдир.

Калит сўзлар: ўсиш, ривожланиш, буғдой турличидаги формалари, чидамлик, ҳосилдорлик.

default СУРХОНДАРЁ ВИЛОЯТИНИНГ ШЎРЛАНГАН ТУПРОҚЛАРИ ШАРОИТИДА “ПСЕВДОРИЗОБИН” БИОЛОГИК ПРЕПАРАТИНИ НЎХАТ ЎСИМЛИГИНИНГ ЎСИШ ВА РИВОЖЛАНИШИГА ТАЪСИРИ Популярные

Владелец Число скачиваний: 349

Ҳабибуллаев Беҳруз Шербоевич

Термиз давлат университети

(Термиз, Ўзбекистон)

Aннотация. Мақолада Сурхондарѐ вилоятининг шўрланган тупроқларида сабзавот экинларини етиштиришда “Псевдоризобин” биопрепаратидан фойдаланиш усуллари ҳақида маълумотлар берилган.

Калит сўзлар: ризобактерия, штамм, деградация, нодуляция, микрофлора, ризосфера.

 

default СУРХОНДАРЁ ШАРОИТИДА PETUNIA HYBRIDA HORT. НИНГ БИОЭКОЛОГИК ХУСУСИЯТЛАРИ Популярные

Владелец Число скачиваний: 331

Бегматов Абдусамат Маматқулович,

Алламуратова Мафтуна Рахматулла қизи

Термиз давлат университети

(Термиз, Ўзбекистон)

Аннотация. Мақолада Сурхондарѐ шароитида petunia hybrida нинг биоэкологик хусусиятлари ва унинг аҳамияти тўғрисида маълумотлар берилган. Бегматов А.М.

Калит сўзлар: биоэкология, морфология, уруғ, уруғ биологияси.