folder Менеджмент и маркетинг

Документы

default МОДЕЛЬ ОЦІНКИ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ СФЕРИ ПОСЛУГ Популярные

Владелец Число скачиваний: 349

Кононенко Тетяна Петрівна

Харківський державний університет харчування та торгівлі

(Харків, Україна)

Анотація: Конкурентоспроможність є необхідною умовою успішного функціонування підприємств сфери послуг. Це пояснюється загостренням конкурентної боротьби між підприємствами за сегменти ринку послуг. Тому, оцінка конкурентоспроможності є пріоритетним завданням в діяльності підприємств сфери послуг. У статті представлені результати дослідження структури показника конкурентоспроможності підприємств сфери послуг в умовах сучасної економічної ситуації.

Ключові слова: підприємство, сфера послуг, конкурентні переваги, конкурентоспроможність, якість продукції, культура обслуговування.

default РЕСПУБЛИКА БЕЛАРУСЬ В УСЛОВИЯХ ПЕРЕХОДА К «ЗЕЛЕНОЙ» ЭКОНОМИКЕ И «ЗЕЛЕНОМУ» МАРКЕТИНГУ Популярные

Владелец Число скачиваний: 350

Хованская Мария Михайловна, Гоцко Татьяна Геннадьевна

УО БарГУ

(Барановичи, Республика Беларусь)

Аннотация: Каждый человек хочет жить в безопасном мире. Некоторые государства, в том числе и Республика Беларусь, могут снизить риски для жизни своих граждан практически до нуля. В связи с этим активно развиваются такие направления как «зеленый» маркетинг и «зеленая» экономика. Их инструменты используют постоянно возрастающее количество компаний, а сферы применения постоянно расширяются. Завоевание происходит от рынков развитых к рынкам развивающихся странам.

Ключевые слова: «зеленая» экономика, маркетинг, ресурсы, технологии, развитие, потребители, экотовары.

default УПРАВЛІННЯ ІНФОРМАЦІЄЮ В СИТЕМІ ЗАХИСТУ ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ ПІДПРИЄМСТВА Популярные

Владелец Число скачиваний: 338

Демченко Наталія Володимирівна

Національний фармацевтичний університет

(Харків, Україна)

Анотація. У статті розглянуті сутність та роль інформаційної безпеки, основні принципи побудови інфраструктури системи захисту інформації на підприємствах в сучасних умовах господарювання. Наведено методи та математичні моделі оцінки якості засобів захисту.

Ключові слова: інформація, управління, підприємство, економічна ефективність, конфеденційність.