folder Современные информационные технологии

Документы

default ЗАСТОСУВАННЯ ТЕХНОЛОГІЙ BUSINESS INTELLIGENCE У СИСТЕМАХ ПІДТРИМКИ ПРИЙНЯТТЯ РІШЕНЬ У СФЕРІ ПРОФЕСІЙНОЇ ОРІЄНТАЦІЇ Популярные

Владелец Число скачиваний: 323

Рутковський Андрій Петрович

Національний Університет “Львівська Політехніка”

(Львів, Україна)

Науковий керівник - к.т.н., доцент Н.Я. Павич

Анотація. У роботі розглянуто проблематику використання інформаційних технологій у сфері професійної орієнтації в Україні. Проаналізовано наявні підходи до вирішення цієї проблеми засобами мережі інтернет. Розроблено рекомендації, щодо розробки концептуальної моделі інформаційної системи підтримки прийняття рішень для аналізу ринку праці, із застосуванням технологій business intelligence.

Ключові слова: business intelligence, системи підтримки прийняття рішень, сховища даних, засоби інтеграції даних, аналітичні системи, алгоритм нечіткого порівняння, профорієнтація, представлення даних.

default МОДЕЛЮВАННЯ ЗАДАЧІ КАДРОВОГО КОНСАЛТИНГУ ДЛЯ ПОТРЕБ ІТ- СЕКТОРУ Популярные

Владелец Число скачиваний: 319

Шайда Оксана Євдокимівна, Федорчук Юрій Євдокимович

Львівський торговельно-економічний університет

(Львів, Україна)

Анотація. Розглянуто моделі задачі кадрового консалтингу для ІТ- сектору. Запропоновано моделі оцінювання на основі бінарних нечітких відношень. Запропонована методика оцінювання вибору фаху за допомогою алгоритму max-min.

Ключові слова: кластер, модель оцінювання, нечітке відношення, алгоритм композиції max-min.

default JAVASCRIPT СЬОГОДНІ, ОСОБЛИВОСТІ ТА ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ Популярные

Владелец Число скачиваний: 311

Нетудихата Антон Геннадійович

НТУ України «Київський політехнічний інститут ім. І. Сікорського»

(Київ, Україна)

Анотація. Проведено дослідження щодо розвитку Javascript та його екосистеми за останні роки. Відмічені найбільш впливові і перспективні зміни за 2014-2016 роки. Проаналізовано останні тенденції, знайдені проблеми та озвучені варіанти їх вирішення.

Ключові слова: javascript, react, nodejs, фронт-енд, бек-енд.

default ІНФОРМАЦІЙНА ВІЙНА: СОЦІАЛЬНО КОМУНІКАЦІЙНИЙ АСПЕКТ Популярные

Владелец Число скачиваний: 316

Досенко Анжеліка Костянтинівна

Київський національний університет культури і мистецтв

(Київ, Україна)

Головним атрибутом інформаційної війни між Україною та Росією є використання ЗМІ. Новинні ТБ медіа впливають на громадську думку найкраще, бо мають швидкий результат. Під час ведення інформаційної війни виховуються певні думки у споживацької аудиторії. Сьогодні, між Україною і Росією відбувається війна на недійному просторі, з використанням усіх технологій, концепцій, законів та зброї.

Ключові слова: інформаційна війна, медіахолдинги,медіа простір, інформаційне впровадження, громадськість.

default АЛГОРИТМ ЗАМІЩЕННЯ СТОРІНОК CLOCK-PRO. МОЖЛИВОСТІ ЕФЕКТИВНОГО ВДОСКОНАЛЕННЯ CLOCK АЛГОРИТМУ Популярные

Владелец Число скачиваний: 323

Хижняк Микита Дмитрович

НТУ України «Київський політехнічний інститут ім. І. Сікорського»

(Київ, Україна)

Анотація: Проведено аналіз та порівняння CLOCK та CLOCK-Pro алгоритмів заміни сторінок. Визначено основні аспекти реалізації алгоритму CLOCK-Pro та його переваги в якості вдосконалення CLOCK алгоритму.

Ключові слова: алгоритми, кешування, CLOCK, алгоритм заміни сторінок.

default ДОСЛІДЖЕННЯ ІНСТРУМЕНТАРІЯ ДЛЯ УПРАВЛІННЯ ІЗОЛЬОВАНИМИ LINUX-КОНТЕЙНЕРАМИ. DOCKER, СТРУКТУРА ТА ВИКОРИСТАННЯ Популярные

Владелец Число скачиваний: 299

Березинський Максим Сергійович

НТУ України «Київський політехнічний інститут ім. І. Сікорського»

(Київ, Україна)  

Анотація. Проведено дослідження програмного забезпечення для автоматизації розгортання і управління програмами в середовищі віртуалізації на рівні операційної системи. Представлено структуру та властивості використання програмного забезпечення Docker. Проведено структурне порівняння контейнеризації за допомогою Docker і віртуалізації за допомогою звичайних віртуальних машин.

Ключові слова: docker, контейнеризація, середовище віртуалізації.

default ПОНЯТИЕ ИСКУССТВЕННОЙ НЕЙРОННОЙ СЕТИ. ПОСЛЕДНИЕ РАЗРАБОТКИ КОМПАНИИ GOOGLE В ОБЛАСТИ МАШИННОГО ПЕРЕВОДА С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ИСКУССТВЕННЫХ НЕЙРОННЫХ СЕТЕЙ Популярные

Владелец Число скачиваний: 331

Крючковская Анастасия Витальевна

Национальный Технический Университет Украины «Киевский Политехнический Институт им. Игоря Сикорского»

(Киев, Украина)

Аннотация. В статье кратко описывается программная система, которая с сентября 2016 года используется в Google Translate при переводе текстов. Данная система называется Google Neural Machine Translation (GNMT) и фактически являет собой совокупность искусственных нейронных сетей. Подход, используемый в процессе перевода, фактически в корне отличается от классического (статистическая модель). Для понимания сути работы системы в статье рассматривается математическое определение моделей формального нейрона и искусственной нейронной сети.

Ключевые слова: машинный перевод, искусственный интеллект, Google, нейронные сети.

default ПОРІВНЯННЯ БІБЛІОТЕК ДЛЯ ФРОНТ-ЕНД РОЗРОБКИ. ANGULAR, ANGULAR2 ТА REACTJS Популярные

Владелец Число скачиваний: 311

Міхацький Андрій Олегович

НТУ України «Київський політехнічний інститут ім. І. Сікорського»

(Київ, Україна)

Анотація. Проведено дослідження характеристик бібліотек для фронт-енд розробки Angular, Angular2 та ReactJS. Визначено ключові переваги та недоліки кожної з бібліотек. Відмічено основні властивості кожної з бібліотек, які впливають на процес розробки.

Ключові слова: angular, angular2, reactjs, фронт-енд.

default ПРИЗНАНИЕ ИЗОБРАЖЕНИЕ APIS Популярные

Владелец Число скачиваний: 311

Нишанов Ахрам Хасанович, Рузибаев Ортик Бахтиѐрович, Аманова Мадина Азизовна

Ташкентский университет информационных технологий

(Узбекистан, Ташкент)

Аннотация. Эта статья предназначена для исследования, как к изображениям анализа с API для распознавания образов, а именно Google Cloud Vision, CloudSight, Clarifai, Vufind распознавание изображений, которые я экспериментировала. Я узнала Google Cloud API видения более подробно, что полезно знать все особенности изображения.

Ключевые слова: признание изображение, понимания изображение, Google Cloud Vision API, Clarifai API, CloudSight API, Vufind Image Recognition, искусственный интеллект.

default СКЛАДОВІ НАЦІОНАЛЬНОЇ СИСТЕМИ КІБЕРБЕЗПЕКИ УКРАЇНИ. РЕАЛІЇ СЬОГОДЕННЯ Популярные

Владелец Число скачиваний: 320

Сліпачук Лада

Національна академія Служби безпеки України

(Київ, Україна)

Анотація: У даній статті проведено аналіз складових державної системи ІТ безпеки. Детально розглянуто реалії сьогодення щодо їх безпечного функціонування. Запропоновано конкретні рекомендації щодо посилення державної системи кібербезпеки України важливими структурними елементами.

Ключові слова: ІТ безпека, кібербезпека, кіберзлочини, кіберпростір, кібератаки, державна система кібербезпеки.

default ЦИФРОВЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ И ИХ КЛАССИФИКАЦИЯ Популярные

Владелец Число скачиваний: 305

Рахымбергенова Альбина Галимжановна, Кенжегулов Бекет Зинешович

Багитова Каламкас Багитовна

Атырауский университет имени Халел Досмухамедова

(Атырау, Казахстан)

Аннотация. В этой статье рассмотрено цель использования цифровых образовательных ресурсов в образовании и их классификация.

Ключевые слова: цифровые образовательные ресурсы, мультимедиа, электронная ссылка, компьютерный учебник, классификация образовательных ресурсов.