pdf ZAG’IZG’ON (PICA PICA BACTRIANA BP.) NING BIOLOGIYASI (BUXORO VILOYATI MISOLIDA) Популярные

Владелец Число скачиваний: 344

B.N. Doniyorov g.

Buxara, Uzbekistan

Zag’izg’on o’troq qush bo’lib, uni mamlakatimizning barcha viloyatlarida, shu jumladan Buxoro viloyatida ham yil davomida uchratish mumkin. Zag’izg’on odamlar orasida hakka, ola hakka, ola shaq-shaq kabi nomlar bilan mashhur. Zag’izg’onning boshi, bo’yni, ko’kragining oldingi qismi, tanasining orqa tomoni, dumi, tumshug’i va oyoqlari qora rangda, yelkasi, ko’kragining orqa qismi va qorni oq rangda, dumi esa uzun bo’ladi. Zag’izg’onning umumiy ko’rinishi quyida 1-rasmda tasvirlangan