pdf МЕХАНІЗМ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ДЕРЖАВНОГО ФІНАНСУВАННЯ АГРАРНОГО СЕКТОРУ ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ Популярные

Владелец Число скачиваний: 331

Палюх Олександр Миколайович

Київ, Україна

Аграрний сектор є стратегічно важливою сферою національної економіки, оскільки забезпечує її продовольчу безпеку. Його фінансове забезпечення стає провідною функцією державного управління. Фінансове забезпечення сільського господарства є об’єктом дослідження таких учених, як В.М. Гончаров, І.Є. Євсюкова [1], О.М. Варченко [2], С.В. Тивончук, Я.О. Тивончук [3], О.А. Шуст [4] та ін. Проте недостатньо вивченою залишається проблема забезпечення ефективності державного фінансування аграрного сектору економіки.