folder Искусствоведение

Документы

pdf БЕЙНЕЛЕУ ӨНЕРІНІҢ ШЫҒАРМАЛАРЫН ИНТЕРПРЕТАЦИЯЛАУ ҰСТАНЫМДАРЫ МЕН ТАЛДАУ ӘДІСТЕРІ Популярные

Владелец Число скачиваний: 334

Ералин Куандык

Түркістан қ. Қазақстан Республикасы

Ералина Газиза

Бизакова Баян

Шымкент қ. Қазақстан Республикасы

Болашақ бейнелеу өнері мұғалімдерінің өнертанымдық дайындығының негізгі бөлігін кұрайтын өнер шығармаларының көркемдік өлшемдері білімі мен көркемдік өлшемдерін сараптау дағдыларының негізгі бағыттарын айқындау, қазіргі болашақ суретші-педагогтар даярлаудағы көкейкесті мәселелердің бірі. Бұл мәселе бейнелеу өнері шығармаларын өнертанымдық талдаудың нақты өлшемдерінің қазіргі таңда белгілі жүйеге түспеуі мен оны жасаудың қажеттігімен ерекшеленеді. Егер бұған бейнелеу өнері мұғалімдерінің қызметіне қажетті «өнертанымдық талдаудың әдістемесіне» деген сұраныстардың артып отырғанын қосатын болсақ, мәселе оданда көкейкесті бола түседі.

pdf БОЛАШАҚ МҰҒАЛІМНІҢ ӨНЕРТАНУ ДАЯРЛЫҒЫ Популярные

Владелец Число скачиваний: 339

Ералина Айгуль

г. Туркестан. Республика Казахстан

Бейнелеу өнерінің өнертанымдық негіздері бейнелеу мен сәндік қолданбалы өнердің негізгі құбылыстарын танудан, өнердегі үдерістер мен өнерді өмірге әкелушілердің іс-әрекеттерін қабылдаудан, осы құбылыстар мен сапаларды білдіретін терминдерден, түсініктерден, анықтамалардан құралады. Бейнелеу өнерінде табиғат көріністерін, адам бейнесін, тарихи оқиғаларды, салт - дәстүрлерді бейнелейтін жүздеген картиналар, графикалық және мүсін туындылары көптеп саналады. Бұлардың танымдық, тәрбиелік, тұлғаны дамытушылық мүмкіндіктерінің бар екендігі белгілі жағдай. Бірақ мектептегі бейнелеу өнері сабақтарында туындыларды таным мен тәрбие мақсатында қолдану әлі де болса жеткіліксіз зерттелген.

pdf РАЗВИТИЕ НАЦИОНАЛЬНЫЕ ТРАДИЦИИ В СОВРЕМЕННОМ КОСТЮМЕ Популярные

Владелец Число скачиваний: 341

Крыкбаева С.М. Маханова Г.М.

г. Алматы, Казахстан

Истоки традиционного костюма казахов лежат в глубинных историко-культурных пластах народностей, населявших Центральную Азию в течение более чем трех тысячелетий. Простейшие виды одежды начали складываться еще во втором тысячелетии до н.э., и в ходе многовекового развития претерпели более или менее существенные изменения как в том, что касается кроя и технологии, так и в области художественно-декоративного оформления.