folder Менеджмент и Маркетинг

Документы

pdf BUILDING AN EVENT MANAGEMENT CAPABILITIES Популярные

Владелец Число скачиваний: 307

Midliar Alla, Babchynska Olena

Vinnytsia, Ukraine

No doubt many supply chain management executives, reeling from technology projects that failed to deliver what they promised, wish at times that they too could fill their teams' ears with wax and tie themselves to some imaginary mast. Indeed, having just passed the dangerous seas of advanced planning systems (APS) implementations, many supply chain executives and malingers are now hearing the calls of SCM's latest siren: supply chain event management (SCEM). Is this a new promise that will result in real benefit? Or is it yet another illusion that will end with careers wrecked and millions of dollars thrown after mirages of value that never materialize? The answer to these questions is still in the balance: in the end. It depends on how SCEM succeeds as a process discipline and not as a technology.

pdf ІННОВАЦІЇ ЯК ФАКТОР КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ УКРАЇНСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВ Популярные

Владелец Число скачиваний: 303

Рєзнікова Єлизавета,

Єнгібарян Ліана,

м. Харків, Україна

У даний час структура економіки країн світу зазнає значні зміни. Провідну роль серед всіх світових ресурсів у XXI ст. відіграє інформація і, як основний результат її застосування, – нові технології, що дозволяє говорити про феномен так званої «нової», «інформаційної» економіки. Розвиток будь-якої країни сучасного світу безпосередньо залежить від того місця, яке вона займає на світовому ринку технологій та інновацій. Багато чого залежить від здатності окремих країн скористатися додатковими можливостями, які надають інновації, а також від уміння нейтралізувати додаткові ризики, що виникають у зв'язку з цими процесами. Оскільки на сучасному етапі розвитку Україна знаходиться на світовому ринку високотехнологічної продукції не на провідних позиціях, а також не має досить розвинутий внутрішній механізм ринкового і державного регулювання даного ринку, дослідження впливу інновацій на підвищення конкурентоспроможності вітчизняних підприємств є особливо актуальним.

pdf ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ ЦІН В УКРАЇНІ Популярные

Владелец Число скачиваний: 301

Лук’янюк Ганна, Вернигора Єлизавета,

м. Харків, Україна

Одним з найважливіших аспектів діяльності будь-якого підприємства як в Україні, так і за кордоном, є цінова політика. Ринкове ціноутворення не може формуватися стихійно, оскільки це спричинить за собою найпотужнішу інфляцію, нездорову конкуренцію, зростання цінуй, як наслідок, – фінансову кризу в державі. Отже, держава зобов'язана здійснювати контроль над рівнем цін з метою підтримки економічної стабільності шляхом правового та законодавчого забезпечення. Особливої актуальності проблема державного регулювання ціноутворення в Україні набула в даний час, коли економічний стан країни є нестабільним, що й обґрунтовує доцільність дослідження проблем, що пов’язані із процесом державного регулювання цін в Україні.