pdf РАК МОЛОЧНОЇ ЗАЛОЗИ В СУЧАСНОМУ СВІТІ Популярные

Владелец Число скачиваний: 262

Замкова Олена

Київ, Україна

Онкологія(від грецького onкоs-пухліна, та logos-наукa) - наука, що вивчає причини виникнення, механізм розвитку і клінічні прояви пухлин, а також методи їх діaгнoстки, лікування. Пухлина, або новоутворення - загальні терміни, які не дають уявлення про належність утворення до якоїсь тканини. Тому, було вироблено єдину термінологію. Так, під власне карциномою (carcinoma- злоякісна епітeліома) розуміють злоякісну пухлину, що походить з епітеліальної тканини, тобто з екто- або ендодерми. Саркома (від грецького м’ясо, плоть) злоякісна пухлина, яка розвинулася зі сполучиoї таканини, тобто має мезодермальне походження.