pdf ІНФОРМАЛЬНА ОСВІТА ЯК ІННОВАЦІЙНИЙ ШЛЯХ РОЗВИТКУ ВИЩОЇ ОСВІТИ Популярные

Владелец Число скачиваний: 307

Сук О.Є.

Харків, Україна

Сучасні перетворення в українському суспільстві, нові орієнтири розвитку економіки, політики, соціальної та культурної галузі кардинально змінили вимоги до освіти, суттєво підвищивши її роль в модернізації суспільства. Розширення потоку інформації, що спостерігається в даний час неминуче веде до зміни технологій її освоєння. Особливо актуально це в освіті, яка вже не може обмежуватися навчальними закладами і змушена шукати нові стратегії і засоби розповсюдження знань, оскільки цілком очевидно, що традиційна (формальна) система освіти, не відповідає потребам сучасного українського суспільства. Цим обумовлено посилену увагу всіх провідних країн світу до своїх освітніх систем, їх модернізації з метою досягнення більшої ефективності. У традиційній системі навчальні заклади зобов'язані дотримуватись освітніх стандартів і програм у системі структурованого формального навчання, але сучасні умови життя спонукають людину до активної і безперервної участі в освітній діяльності, що призвело до виникнення і розвитку нової освітньої парадигми «life long learning», тобто – навчання протягом усього життя. Це означає, що освіта розглядається як відкритий процес, що відбувається не тільки в стінах спеціально призначених для навчання закладів і не тільки під керівництвом викладачів-професіоналів, а всюди і під впливом всіх осіб, що володіють певним досвідом і прагнуть передати його іншим [1].