default НОВА ЗНАХІДКА PHAEOLEPIOTA AUREA (MATT.) MAIRE (AGARICACEAE CHEVALL.) Популярные

Владелец Число скачиваний: 216

Фокшей Стелла Ігорівна

Національний природний парк «Гуцульщина»

(Косів, Україна)

В статті викладені результати мікологічних досліджень макроміцетів Косівського лісництва ДП «Кутське лісове господарство» на території без вилучення НПП «Гуцульщина». Описано макроміцет родини Аgaricaceae Сhevall. - Рhaeolepiota aurea (Matt.) Maire. Рh. аurea – є рідкісним грибом України. Він включений до Червоної книги України. На території НПП «Гуцульщина» зафіксовано одне місце зростання цього виду.

Kлючові слова: НПП “Гуцульщина», Phaeolepiota aurea, мікобіота, регіонально-рідкісні макроміцети, ЧКУ.