default ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ ТҰРАҚТЫ ДАМУЫ ЖӘНЕ БӘСЕКЕГЕ ҚАБІЛЕТТІЛІГІНІҢ БҮГІНГІ ЖАҒДАЙЫ Популярные

Владелец Число скачиваний: 284

Айкупешева Дина Маликаждаровна, Жайлаубаева Айгерім Руслановна С.

Сейфуллин атындағы ҚазАТУ

(Астана, Казахстан)

Аннотация. Экономиканы тұрақты дамытудың басты мақсаты - дамыған, өркениетті ел қатарына қосылумен бiрге, мемлекет ішінде баршаға мүмкіндіктер беріп, əрбір адамның бостандығы, еңбектің барлық түрін қадірлейтін, зейнеткерлер мен ардагерлерді қоғамдық қамқорлыққа бөлейтін жəне экологияны қорғайтын қоғам құру.

Кілтті сөздер: бəсеке, макроэкономика, жаһандық бəсеке, индекс, инфрақұрылым.