default НОВІ АНАЛІТИЧНІ ФОРМИ ФТАЛЕКСОНІВ НА ОСНОВІ КОМПЛЕКСНИХ СПОЛУК, АДСОРБОВАНИХ НА МОДИФІКОВАНИХ ЧЕТВЕРТИННИМИ АМОНІЙНИМИ СОЛЯМИ КРЕМНЕЗЕМАХ Популярные

Владелец Число скачиваний: 301

Цюкало Людмила Євгенівна

Глухівський національний педагогічний університет імені Олександра Довженка

(Глухів, Україна)

Анотація. Досліджено взаємодію ксиленолового оранжевого, метилтимолового синього та їхніх комплексних сполук з іммобілізованою на поверхні кремнезему сіллю тринонілоктадециламонію. Розроблено нові аналітичні форми зазначених фталексонів на основі адсорбційно закріплених на поверхні кремнеземів їхніх внутрішньокомплексних сполук з Fe(III) та Bi(III), відповідно. Показано, що непоруватий кремнезем є ліпшою матрицею для закріплення такого типу модифікаторів з огляду на менший вплив поверхні на кислотні властивості закріпленого реагенту і, як наслідок, більшу контрастність індикаторних реакцій за їх участю.

Ключові слова: Фталексони, іммобілізація, твердофазний реагент, кремнезем, комплексні сполуки, тринонілоктадециламонію йодид.