default ПРОБЛЕМАТИКА ВИЗНАЧЕННЯ ПРИЗНАЧЕННЯ СУБ’ЄКТИВНОГО ПРАВА В КОНТЕКСТІ ПЕРЕДУМОВ ТА ҐЕНЕЗИ ПРИНЦИПУ ВИЧЕРПАННЯ ВИКЛЮЧНИХ ПРАВ НА ОБ’ЄКТИ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ Популярные

Владелец Число скачиваний: 307

Євков Андрій Миколайович

Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого

(Харків, Україна)

Анотація. В статті розглядаються передумови встановлення в судовій практиці та у нормах законодавства принципу вичерпання виключних прав на об’єкти інтелектуальної власності. Вказується на безпосередній зв’язок основних теоретичних підходів до розуміння правової природи вичерпання виключних прав та його ґенези з проблематикою визначення призначення суб’єктивних прав та меж їх здійснення. Зазначені питання генези вичерпання прав розглядаються в контексті забезпечення балансу приватних та публічних інтересів.

Ключові слова: вичерпання прав, права інтелектуальної власності, призначення прав, межі здійснення прав, баланс інтересів.