default ДО ПИТАННЯ РОЗВИТКУ КООРДИНАЦІЙНИХ ЗДІБНОСТЕЙ СТУДЕНТІВ Популярные

Владелец Число скачиваний: 235

Ярославська Лариса Петрівна, Загородній Василь Володимирович

Черкаський державний технологічний університет

(Черкаси, Україна)

Анотація. Розглянуто особливості розвитку координаційних здібностей за показниками точності, спритності, рівноваги та орієнтації у просторі. Стійкість вестибулярних реакцій вивчалась з допомогою контрольної вправи запропонованої Н.К. Меньшиковим. Визначено належні та фактичні показники вестибулярного аналізатора. Проведено їх порівняльний аналіз.

Ключові слова: координаційні здібності, фізичний розвиток, студенти, рухова підготовка.