default НУЛЬОВЕ НАБЛИЖЕННЯ ТЕОРІЇ ЗБУРЕНЬ НА ОСНОВІ РІВНЯННЯ КЛЕЙНА- ГОРДОНА-ФОКА

Владелец Число скачиваний: 86

УДК 539.182

Бистрянцева Анастасія Миколаївна

Херсонський державний університет

(Херсон, Україна)

Анотація: Робота присвячена розробці математичного підходу до опису енергетичних параметрів піонних атомних систем. Враховано релятивістські, ядерні ефекти на основі рівняння Клейна-Гордона-Фока. Звертається увага на оцінку внеску ефектів електромагнітної та сильної взаємодії в енергії переходів

Ключові слова: сильна взаємодія, піонні атоми, хвильова функція, релятивістські ефекти.