default МЕТОДИ ПОКРАЩЕННЯ КАЛОРИМЕТРИЧНОГО ОБЛАДНАННЯ ДЛЯ ВИЗНАЧЕННЯ ПОТУЖНОСТІ ПРИ ВИСОКОЧАСТОТНОМУ ЗВАРЮВАННІ ТКАНИН

Владелец Число скачиваний: 87

Герасимчук Вадим Олегович,

бакалавр, студент 6 курсу НТУУ «КПІ»

Київ, Україна

Анотація: процес зварювання живих тканин є перспективним напрямом для науки. А отримання вірних теплових характеристик є невід’ємною частиною. Відомі конструкції калориметрів не можуть в повній мірі бути застосовані для дослідження процесу зварювання живих тканин, через особливості конструкцій та їх складові. Враховуючи габаритні розміри біполярних інструментів та використання ртутних термометрів, суттєво затрудняє дослідження теплових процесів, що в свою чергу дає привід задуматись над удосконаленням калориметричного обладнання.

Ключові слова: високочастотне зварювання, калориметрія, електрокоагуляція, термодинаміка, потужність, термопара.