default MATLAB DASTURIY MUHITIDA RAQAMLI TASVIRLAR SIFATINI OSHIRISH USULLARI VA IMKONIYATLARI Популярные

Владелец Число скачиваний: 141

Zohirov Q.R (TATU Qarshi filiali, AT kafedrasi assistenti)

Xasanov F.X. (TATU, Axborot va multimedia kafedrasi magistranti )

Raqamli tasvir sifatini baholashda ikki yondashuv mavjud: matematik metodlardan foydalangan holda sonli baho (odamning ko‘rish tizimi orqali tasvirni qabul qilishning o‘ziga xosliklarini hisobga oladigan o‘lchamlar, o‘rta kvadratik xato) va mutaxassislar bahosi asosidagi sub`ektiv baholash. Tavirlarni kirib kelishi va ularning gistogrammalarini qurishda quyidagi asosiy matlab funksiyalaridan foydalanish mumkin: