default TASVIRIY SAN’ATDA KOMPOZITSIYANING ASOSIY QONUN-QOIDALARI HAQIDA Популярные

Владелец Число скачиваний: 109

Шукурова Лобар

Наманган, Узбекистан

Annotatsiya. Mazkur maqolada tasviriy san’atning vujudga kelishi, rivojlanishi, insoniyat tarixida titgan o‘rni kabi masalalar atroflicha yoritilgan. Shuningdek, tasviriy san’at kompozitsiyasi nazariyasi, uning asosiy qonun-qoidalari hamda usullari xususida so‘z yuritilgan.

Kalit so‘zlar: tasviriy san’at, kompozitsiya, nazariya, mehnat, xotura, iroda, tafakkur, ilhomlanish, badiiy talаnt, ijod komponentlari, dunyoqarash, mahorat.