default ИҚТИСОДИЁТНИ МОДЕРНИЗАЦИЯЛАШ ШАРОИТИДА САНОАТДАГИ ТАРКИБИЙ ЎЗГАРИШЛАРНИНГ АҲАМИЯТИ Популярные

Владелец Число скачиваний: 356

Ходжибаева Иқбола Валиевна, Икромов Исмоилжон Иброхимжон ўғли

Наманган муҳандислик-педагогика институти

(Наманган, Ўзбекистон)

Аннотация: Мақолада ҳозирги ижтимоий-иқтисодий ривожланиш шароитида санот тармоғининг ўрни ва аҳамияти ҳамда саноатдаги таркибий ўзгаришларнинг ривожланишини жадаллаштиришнинг асосий омиллари тадқиқ этилган.

Калит сўзлар: техник ва технологик янгилаш, ишлаб чиқариш, ишлаб чиқаришни диверсификациялаш, истеъмол, барқарор иқтисодий ўсиш.