default ЗАСОБИ ЕКОНОМІЇ ВИСЛОВУ В МОВІ СУЧАСНИХ РЕГІОНАЛЬНИХ ГАЗЕТ Популярные

Владелец Число скачиваний: 368

Богатько Валентина

Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського

(Вінниця, Україна)

Анотація. У статті проаналізовано засоби мовленнєвої економії. Визначено функціонально- стилістичні можливості еліптичних конструкцій у публіцистичному тексті. Розглянуто типи приєднувальних структур обставинної семантики, експресивно-виражальний потенціал атрибутивних і об‘єктних приєднувальних речень у газетних текстах.

Ключові слова: публіцистичний текст, газетний текст, еліпсис, еліптичні структури, приєднувальний зв‘язок, обставинна синтаксема, атрибутивні приєднувальні структури, об‘єктні приєднувальні речення, експресивний ефект.