default НЕПРЯМІ НОМІНАЦІЇ ЗВЕРТАЛЬНОГО ХАРАКТЕРУ В МОВІ ТВОРІВ І. С. НЕЧУЯ-ЛЕВИЦЬКОГО Популярные

Владелец Число скачиваний: 356

Завальнюк Інна Яківна

Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського

(Вінниця, Україна)

Анотація. У статті проаналізовано непрямі номінації звертального характеру в мовотворчості І. С. Нечуя-Левицького, що постали за віковою ознакою. З‘ясовано їхні семантико- стилістичні особливості, окреслено чинники, які впливають на актуалізацію внутрішньої ознаки. Визначено структурні типи досліджуваних непрямих номінацій, подано їхню словотвірну характеристику.

Ключові слова: непряма номінація, звертання, звертальна форма, вікова ознака, структурний тип, мова творів І. С. Нечуя-Левицького.