default ПОЧАТКОВЕ НАВЧАННЯ ПЛАВАННЮ В СИСТЕМІ ФІЗИЧНОГО ВИХОВАННЯ В НТУУ «КПІ ім. ІГОРЯ СІКОРСЬКОГО» Популярные

Владелец Число скачиваний: 371

Черевичко Олександр Генадійович

Національний технічний університет України «КПІ ім. Ігоря Сікорського»

(Київ, Україна)

Анотація. В статті розглянуто методичні основи початкового навчання плаванню у вищому навчальному закладі. Проаналізовано переваги викладання фізичного виховання за спортивною спеціалізацією, що сприяє реалізації індивідуально-особистісного підходу у системі фізичного виховання. Наведено технології використання різних видів рухової активності, фізичного виховання, що набули широкого розповсюдження та популярності у студентської молоді.

Ключові слова: студентська молодь, початкове навчання плаванню, спортивне плавання, прикладний норматив з плавання.