default СОЦІАЛЬНІ ДЕТЕРМІНАНТИ ФОРМУВАННЯ ТРАЄКТОРІЙ РУХУ ОСОБИСТОСТІ В ПРОФЕСІЙНОМУ ПРОСТОРІ Популярные

Владелец Число скачиваний: 353

Погрібна Вікторія Леонідівна

Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого

(Харків, Україна)

В статті розкривається механізм формування траєкторій професійного розвитку особистості. Показано, що їх детермінантами є психофізіологічні, психологічні, соціально- професійні і соціально-економічні фактори. До психофізіологічних чинніків відносяться фізичні характеристики людини, гендерні і вікові особливості, до психологічних – особливості пізнавальної й інтелектуальної сфери, професійно важливі якості і потенціал особистості. Соціально- професійними факторами є зміст професії, способи виконання діяльності, випадкові критичні події, що впливають на професійний розвиток, а соціально-економічними – умови господарювання, матеріальна винагорода за результатами праці, етнічні особливості, місце проживання тощо. Доводиться, що в процесі становлення професіонала суб‘єкт виступає фактором свого розвитку, зміни, перетворення об‘єктивних обставин крізь призму своїх особистих властивостей. Висота «вершини», на яку підіймається працівник під час своєї професіоналізації, її змістовне різноманіття залежать від особливостей життєвого шляху, що пройшла людина до свого АКМЕ, від соціально- психологічної, економічної, політичної ситуації, в яку вона потрапляє, досягаючи певного ступеню зрілості.

Ключові слова: професійне становлення особистості, професійний розвиток; детермінанти професійного розвитку, професійний простір, що розвивається; траєкторії професійного розвитку.