pdf ТЕРМИТЛАР ХАВФЛИ БИОЗАРАРЛОВЧИЛАР

Владелец Число скачиваний: 94

Хайтмуратов Арсланбек Файзуллаевич

Респ. Узбекистан Сурхандариньская область, город Термез

Термитлар: Хашоратлар синфининг термитлар (Isoptera) туркумига мансуб, жамоа холда яшовчи, унча катта бўлмаган ҳашоратлар бўлиб, чумолилар каби ҳаёт кечириши туфайли халқ орасида оқ чумоли деган ном олган. Термитлар иссиқ севар ҳашоратлар бўлганлиги сабабли, иқлими иссиқ ўлкаларда уларнинг 2800 тури тарқалган. Шундан 120 турининг зараркунандалик фаолияти аниқланган.