pdf ТЕРМИТЛАР ХАВФЛИ БИОЗАРАРЛОВЧИЛАР Популярные

Владелец Число скачиваний: 336

Хайтмуратов Арсланбек Файзуллаевич

Респ. Узбекистан Сурхандариньская область, город Термез

Термитлар: Хашоратлар синфининг термитлар (Isoptera) туркумига мансуб, жамоа холда яшовчи, унча катта бўлмаган ҳашоратлар бўлиб, чумолилар каби ҳаёт кечириши туфайли халқ орасида оқ чумоли деган ном олган. Термитлар иссиқ севар ҳашоратлар бўлганлиги сабабли, иқлими иссиқ ўлкаларда уларнинг 2800 тури тарқалган. Шундан 120 турининг зараркунандалик фаолияти аниқланган.