pdf PEDAGOGIK DASTURIY VOSITALARI YARATISHDA AXBOROT TEXNOLOGIYALARDAN FOYDALANISHNING AHAMIYATI Популярные

Владелец Число скачиваний: 575

Kadirov Tulkin Baxridinovich

Samarqand VXTXQTMOI

“Tabiiy va aniq fanlar ta’limi” kafedrasi assistenti

Bugungi kunda dunyo miqyosida axborot kommunikatsiya texnologiyalarining yuksak darajada rivojlanib borayotganligining guvohi bo’lib kelmoqdamaiz. Shu bois ham olimlarimiz, XXI asrni axborot texnologiyalar asri deb bejiz aytishmagan. Zamonaviy va axborot texnologiyalari kun sayin barcha sohalarda rivojlanayotgani, jumladan, ta’lim sohasida ham yangi axborot texnologiyalaridan keng foydalanish an’anaviy o’qitish usullaridan ko’ra samarali va yuqori natijalarga olib kelmoqda. “Kadrlar tayyorlash milliy dasturi” da ko’zda tutilganidek, zamonaviy axborot texnologiyalari, kompyuterlashtirish va kompyuter tarmoqlari negizida ta’lim jarayonini yangi axborotlar bilan ta’minlash rivojlanib bormoqda.