pdf QOVUNNING INSON SALOMATLIGIDAGI AHAMIYATI Популярные

Владелец Число скачиваний: 330

F.M. Saydalov

QarMII, “QXMS va DIT” kafedrasi, katta o’qituvchi

O‘zbekiston asrlar davomida polizchilik keng rivojlangan mintaqa hisoblanib, so‘nggi yillarda bu sohaga ko’plab ilmiy izlanishlar olib borilmoqda. O‘zbekistonda so‘nggi yillarda ko‘pgina sifatli navlar ekilmay, yo‘qolib ketgan. Shularni tiklash va joriy etish hozirgi fan mutaxassislari oldidagi dolzarb vazifalardan hisoblanadi.