folder Социологические науки

Документы

pdf ЎЗБЕКИСТОНДА БОЛА ҲУҚУҚЛАРИНИ ҲИМОЯ ҚИЛИШ УСТИВОР ВАЗИФА. Популярные

Владелец Число скачиваний: 274

ТерДУ катта ўқитувчиси

Рўзиева М

АННОТАЦИЯ ****Ҳар бир кишининг ҳуқуқий маданиятли бўлмоғи жамият ва фаровон ҳаётимизниг тақдири билан боғлиқ масаладир. Бу эса жойларда ёшларнинг ҳуқуқий маданиятини шакллантириш ва тако¬миллаштиришни тақозо этади.****

pdf ГЛОБАЛЛАШУВ ЖАРАЁНЛАРИ ВА ШАХС ДУНЁҚАРАШИ ТРАНСФОРМАЦИЯСИНИНГ ЎЗАРО МУНОСАБАТЛАРИ Популярные

Владелец Число скачиваний: 270

МажитовМахмуд Абдимўмин ўғли

Термиз давлат университети

(Ўзбекистон, Термиз)

Глобаллашув жараёнининг тобора кенг кўламда намоён бўлиши жамият ҳаёти, кишилар турмуш тарзи ва менталитетига (янги эҳтиёжларнинг, коммуникация шарт-шароитлари ва шакллари, қадриятларнинг пайдо бўлиши, оммавий маданият намуналарини сингдириш орқали) жиддий таъсир кўрсатмоқда. И.А.Каримов таъкидлаганидек, «Ҳозирги шароитда у мафкуравий таъсир ўтказишнинг ниҳоятда ўткир қуролига айланиб, ҳар хил сиёсий кучлар ва марказларнинг манфаатларига хизмат қилаётганини соғлом фикрлайдиган ҳар қандай одам, албатта, кузатиши муқаррар» [1, б-113]. Шу боис глобаллашув жараёнининг ижобий жиҳатларини эътиборга олган ҳолда унинг ғоявий-мафкуравий таъсиридан огоҳ бўлиш, айниқса, ёшларимизни бундай хуружлардан асраб-авайлаш ғояси муҳим аҳамият касб этади.

pdf САЙЛОВ-ДЕМОКРАТИЯ КЎЗГУСИ. Популярные

Владелец Число скачиваний: 286

ТерДУ катта ўқитувчиси

Рўзиева М

АННОТАЦИЯ ***Сайловлар – бу мамлакатда амалда бўлган ҳуқуқий нормаларнинг нечоғлиқ демократик руҳда эканини намоён этадиган, демократик ҳуқуқий давлатнинг узвий белгиси, халқнинг ўз хоҳиш-иродасини эркин ифода этишининг, фуқароларнинг давлат ва жамият бошқарувидаги иштирокининг асосий шакли бўлиб, ўта муҳим ва ҳал қилувчи аҳамиятга эга масаладир.****