pdf МЕТОДИЧНІ ЗАСАДИ АНАЛІЗУ ВИТРАТ ВИРОБНИЦТВА СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВ Популярные

Число скачиваний: 309

Мулик Т.О., к.е.н., доцент

Любачівська С.І., магістр

Вінниця, Україна

Функціонування підприємств в сучасних умовах актуалізує проблему раціонального витрачання ресурсів та управління витратами для забезпечення ефективної діяльності. Виробничі витрати є індикатором діяльності підприємства, які можуть свідчити про недоліки у процесі виробництва, зміни ситуації на ринку тощо. Аналіз витрат виробництва є важливим інструментом управління ними, який дає змогу цілеспрямовано здійснювати формування витрат за їх видами, місцем виникнення та носіями за умов постійного контролю за рівнем витрат і стимулювання їх зниження. Метою аналізу витрат виробництва є оцінка рівня витрат, виявлення можливостей раціонального використання матеріальних, трудових і фінансових ресурсів, здійснення ефективного управління ними.