Документ СОВРЕМЕННЫЕ ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

Документы

pdf ELEKTRON TIJORAT VA UNING O’ZBEKISTONDA RIVOJLANISHI Популярные

Число скачиваний: 606

Ilmiy rahbar: Jumanyozova Muqaddas

Teshayev Furqat; Qudratullayev Behruz; Shaymanov Adham.

“Elektron tijorat” termini EDI (Elektronic Data Interchange – ma’lumotlarni elektron almashish), elektron pochta, internet, intranet (kompaniya ichida axborot almashish) va ekstranet (tashqi dunyo bilan axborot almashish) kabi texnologiyalarni o’z ichiga olgan bo’lib, internet tarmog’ida tijorat soxasiga oid faollikni, unda asosan oldi sotdi operatsiyasini amalga oshirish uchun qo’llaniladi. U komputer tarmog’idan foydalangan holda xarid qilish, sotish, servis xizmatini ko’rsatishni amalga oshirish, marketing tadbirlarini o’tkazish imkoniyatini ta’minlaydi. O’zbekiston iqtisodiyotining ham bosqichma-bosqich rivojlanishi oqibatida biznes faoliyatini yuritishning yangi prinsiplari, ayniqsa elektron tijoratning ahamiyati juda oshib bormoqda va uning huquqiy bazasini takomillashtirish bo’yicha bir qancha qonun va qarorlar qabul qilindi, jumladan 2004 yil 29 aprelda N613-II “Elektron tijorat” to’g’risida O’zbekiston Respublikasi qonuni, 2007 yil 30 noyabrda Vazirlar Mahkamasining №21 “Elektron tijoratni rivojlantirish” tog’risidagi va 2007 yil 12 iyunda “Elektron tijorat tizimini amalda qo’llashda to’lov tizimini takomillashtirish” tog’risidagi qarorlar qabul qilindi va Markaziy bank tomonidan «Elektron tijorat to'g'risida»gi qonunning yangi tahrirdagi loyihasi ishlab chiqildi. Yangi tahrirdagi qonun Prezident Islom Karimovning 2013- yilda respublikani ijtimoiy-iqtisodiy rivojlantirish yakunlari va 2014- yilgi iqtisodiy dasturning eng muhim ustuvor vazifalariga bag'ishlangan Vazirlar Mahkamasining joriy yilning 17- yanvardagi yig'ilishidagi topshiriqlarini ijrosini ta'minlash maqsadida ishlab chiqildi. Markaziy Bankning xabar berishicha, mazkur qonunning qabul qilinishi hamda respublikada elektron tijoratni yanada kengroq joriy etilishi quyidagilarni amalga oshirish imkonini beradi:

pdf ФУНКЦІЇ КРИПТОГРАФІЧНИХ ПРОТОКОЛІВ ТА ЇХ КЛАСИФІКАЦІЯ Популярные

Число скачиваний: 317

Ващенко О.В.

м. Київ, Україна

Криптографічний протокол - набір правил, що регламентують використання криптографічних перетворень та алгоритмів в інформаційних процесах. Під протоколом розуміється розподілений алгоритм з двома або більше учасниками. Протокол є криптографічним, якщо він вирішує принаймні одне із трьох завдань криптографії - забезпечення конфіденційності, цілісності, спостережності [1, c. 67]. Для цього потрібне виконання наведених нижче функцій: