pdf ФУНКЦІЇ КРИПТОГРАФІЧНИХ ПРОТОКОЛІВ ТА ЇХ КЛАСИФІКАЦІЯ Популярные

Число скачиваний: 236

Ващенко О.В.

м. Київ, Україна

Криптографічний протокол - набір правил, що регламентують використання криптографічних перетворень та алгоритмів в інформаційних процесах. Під протоколом розуміється розподілений алгоритм з двома або більше учасниками. Протокол є криптографічним, якщо він вирішує принаймні одне із трьох завдань криптографії - забезпечення конфіденційності, цілісності, спостережності [1, c. 67]. Для цього потрібне виконання наведених нижче функцій: