pdf ВЕРБАЛЬНА ОБ’ЄКТИВАЦІЯ КОНЦЕПТУ DEMOCRACY / ДЕМОКРАТІЯ У ПРЕДМЕТНОМУ ФРЕЙМІ (ПЕРЕКЛАДАЦЬКИЙ АСПЕКТ) Популярные

Число скачиваний: 322

Таран С. О.

Чернівці, Україна

Актуальною проблемою когнітивної лінгвістики є вивчення засобів мовного відображення людиною навколишньої дійсності та місця людини у світі (С.А. Жаботинська (2005), А.М. Приходько (2008)). Одним із таких засобів є концепт. Досі наукова спільнота не затвердила єдино узгодженого визначення цього поняття. Втім, у сучасній лінгвістиці класичним тлумаченням концепту вважають визначення, яке запропонувала О. С. Кубрякова: „термін, що слугує для пояснення одиниць ментальних і психічних ресурсів нашої свідомості й тієї інформаційної структури, що відображає знання і досвід людини; це оперативна змістова одиниця пам’яті, ментального лексикону, концептуальної системи та мови мозку, всієї картини світу, відображеної у психіці людини” [1, с. 208].