pdf КӨРКЕМ ШЫҒАРМАДАҒЫ БЕЙВЕРБАЛДЫ ТӘСІЛДЕРДІҢ ҚОЛДАНЫСЫ Популярные

Число скачиваний: 329

Таласпаева Ж.С.

г. Петропавловск, Республика Казахстан

Дүниенің тілдік бейнесін жасауда, жалпы дүниені танып білуде вербалды тәсілдердің алатын орны ерекше. Себебі ойлау және эмоционалдық әрекеттерден тұратын адамның рухани өмірі белгілі бір деңгейде вербалды түрде жүзеге асады.

Дегенмен дүниенің тілдік бейнесін жасаудағы бейвербалды тәсілге жататын кинемалардың да дүниетанымға тигізетін әсерін жоққа шығаруға болмайды...