pdf Principiile şi obiectivele legislaţiei şi politicilor UEîn domeniul achiziţiilor publice Популярные

Число скачиваний: 159

Сырбу Ульяна Михайловна

Кишинэу, Молдова

Până la adoptarea legislaţiei UE în acest domeniu, doar 2% din contractele de achiziţii publice în UE se acordau firmelor dintr-un alit stat membru decât cel în care invitaţia la licitaţie a fost eliberată. Această lipsă a concurenţei deschise şi eficiente a constituit una din cele mai evidente şi anacronice obstacole pentru realizarea pieţei unice şi susţinută de mai multe măsuri naţionale, inclusiv şi campanii şi iniţiative de tip „cumpără produsul autohton” sprijinite de guvern. Precum şi ridicarea costurilor pentru autorităţile contractante, lipsa concurenţei pe piaţa internă a UE în anumite industrii cheie (ex. telecomunicaţii) au inhibat dezvoltarea companiilor europene, care au fost competitive pe pieţele mondiale...