folder Юридические науки

Документы

pdf Ajustarea legii Republicii Moldova privind achiziţiile publice la Directivele UE Популярные

Число скачиваний: 297

Сырбу Ульяна Михайловна

Кишинэу, Молдова

Agenția de Achiziţii Publice din Republica Moldova a fost invitată să autoevalueze nivelul de armonizare cu directivele UE. Acestlucru a fost un exerciţiu orientativ nu şi o evaluare detaliată a dispoziţiilor speciale. Autoevaluarea fost folosită ca baza a evaluării noastre mai detaliate a progreselor înregistrate în vederea armonizării în domeniul achiziţiilor publice. Materialele prezentate au demonstrat în special că: Legea din 2007 privind achiziţiile publice reflectă pragurile de aplicare a procedurilor deachiziţii publice, pragurile de publicare şi nediscriminare pentru participarea la licitaţiile publice pentru operatorii economice naţionali şi străini în contextul RegulamentuluiComisiei (CE) 1177/2009 din 30 noiembrie 2009 [1]...

pdf Principiile şi obiectivele legislaţiei şi politicilor UEîn domeniul achiziţiilor publice Популярные

Число скачиваний: 295

Сырбу Ульяна Михайловна

Кишинэу, Молдова

Până la adoptarea legislaţiei UE în acest domeniu, doar 2% din contractele de achiziţii publice în UE se acordau firmelor dintr-un alit stat membru decât cel în care invitaţia la licitaţie a fost eliberată. Această lipsă a concurenţei deschise şi eficiente a constituit una din cele mai evidente şi anacronice obstacole pentru realizarea pieţei unice şi susţinută de mai multe măsuri naţionale, inclusiv şi campanii şi iniţiative de tip „cumpără produsul autohton” sprijinite de guvern. Precum şi ridicarea costurilor pentru autorităţile contractante, lipsa concurenţei pe piaţa internă a UE în anumite industrii cheie (ex. telecomunicaţii) au inhibat dezvoltarea companiilor europene, care au fost competitive pe pieţele mondiale...

pdf PRINCIPIILE TOTALIZĂRII REZULTATELOR VOTĂRII Популярные

Число скачиваний: 296

CÂRNAŢ TEODOR, Chişinău, Republica Moldova

JELESCU DUMITRU, Chişinău, Republica Moldova

The article analyzes the situation in the Republic of Moldova on the respect of electoral law principles, which at the moment, unfortunately, are not uniquely categorized and classified. The authors have reasonably complemented the traditional classification of electoral law principles with the principles of electronic voting and with a new category of principles called „principles of tabulation voting results”. Declarația Universală a Drepturilor Omului, adoptată şi proclamată de Adunarea Generală a ONU, în art.21 stipulează că „orice persoană are dreptul de a lua parte la conducerea treburilor publice ale țării sale, fie direct, fie prin reprezentanți liber aleși; orice persoană are dreptul de acces egal la funcțiile publice din țara sa; voința poporului trebuie să constituie baza puterii de stat; această voință trebuie să fie exprimată prin alegeri nefalsificate, care să aibă loc în mod periodic prin sufragiu universal, egal şi exprimat prin vot secret sau urmând o procedură echivalentă care să asigure libertatea votului” [1]...

pdf Звернення стягнення на нерухоме майно боржника у виконавчому процесі Популярные

Число скачиваний: 294

Шкіндер Ю.П.

Івано-Франківськ, Україна

В умовах реформування економіки, розвитку ринкових відносин все гостріше відчувається необхідність широкого застосування державним виконавцем норм пов’язаних із зверненням стягнення на нерухоме майно боржника, як юридичної так і фізичної осіб. Відповідно до ст. 2 Закону України "Про виконавче провадження", примусове виконання рішень покладається на державну виконавчу службу, яка входить до системи органів Міністерства юстиції України. Примусове виконання рішень здійснюють державні виконавці, визначені Законом України "Про державну виконавчу службу" [1]...

pdf КРИМІНАЛЬНЕ ПРОЦЕСУАЛЬНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ОХОРОНИ ЛІКАРСЬКОЇ ТАЄМНИЦІ Популярные

Число скачиваний: 290

Тугарова О.К., Лебідь М.В

м. Київ Україна

Права і свободи людини і громадянина визнаються найвищою соціальною цінністю в нашій державі (ст. 3 Конституції України) [1]. Забезпечення прав і свобод регулюється різними галузями права, у тому числі і нормами кримінального процесуального законодавства. Чинний Кримінальний процесуальний кодекс України (надалі – КПК України) [3], прийнятий у 2012 році, поставив на новий рівень охорону різних видів таємниць, серед яких особливе місце посідає лікарська таємниця.

pdf ПОНЯТТЯ ТА СУТЬ ВІДЕОКОНФЕРЕНЦІЇ У ЦИВІЛЬНОМУ СУДОЧИНСТВІ УКРАЇНИ Популярные

Число скачиваний: 283

Пружанська Т. П.

Україна, місто Ірпінь

У сучасних реаліях розвитку інформаційних технологій все більш актуальним стає питання впровадження інформаційних технологій у вигляді відеоконференції в цивільному судочинстві. Актуальність також підтверджується зацікавленістю законодавця і органів судової влади в цій сфері про це свідчить прийнятий Закон України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо участі у судовому засіданні в режимі відеоконференції»[1].

pdf ШИКАНА ЯК ОСОБЛИВИЙ ВИД ЗЛОВЖИВАННЯ ПРАВОМ Популярные

Число скачиваний: 301

Солоп І.Ю. м.

Полтава, Україна

Складовою частиною концептуальних положень про цивільні правовідносини є принцип неприпустимості зловживання правом. Зазначений принцип визначає межі свободи, закладеної у суб'єктивному праві, вихід за які приводить особу до зловживання правом. Перевищення цих меж має кваліфікуватися як зловживання правом з настанням певних правових наслідків, передбачених законом.