pdf КРИМІНАЛЬНЕ ПРОЦЕСУАЛЬНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ОХОРОНИ ЛІКАРСЬКОЇ ТАЄМНИЦІ Популярные

Число скачиваний: 154

Тугарова О.К., Лебідь М.В

м. Київ Україна

Права і свободи людини і громадянина визнаються найвищою соціальною цінністю в нашій державі (ст. 3 Конституції України) [1]. Забезпечення прав і свобод регулюється різними галузями права, у тому числі і нормами кримінального процесуального законодавства. Чинний Кримінальний процесуальний кодекс України (надалі – КПК України) [3], прийнятий у 2012 році, поставив на новий рівень охорону різних видів таємниць, серед яких особливе місце посідає лікарська таємниця.