pdf Ajustarea legii Republicii Moldova privind achiziţiile publice la Directivele UE Популярные

Число скачиваний: 157

Сырбу Ульяна Михайловна

Кишинэу, Молдова

Agenția de Achiziţii Publice din Republica Moldova a fost invitată să autoevalueze nivelul de armonizare cu directivele UE. Acestlucru a fost un exerciţiu orientativ nu şi o evaluare detaliată a dispoziţiilor speciale. Autoevaluarea fost folosită ca baza a evaluării noastre mai detaliate a progreselor înregistrate în vederea armonizării în domeniul achiziţiilor publice. Materialele prezentate au demonstrat în special că: Legea din 2007 privind achiziţiile publice reflectă pragurile de aplicare a procedurilor deachiziţii publice, pragurile de publicare şi nediscriminare pentru participarea la licitaţiile publice pentru operatorii economice naţionali şi străini în contextul RegulamentuluiComisiei (CE) 1177/2009 din 30 noiembrie 2009 [1]...