pdf PRINCIPIILE TOTALIZĂRII REZULTATELOR VOTĂRII Популярные

Число скачиваний: 155

CÂRNAŢ TEODOR, Chişinău, Republica Moldova

JELESCU DUMITRU, Chişinău, Republica Moldova

The article analyzes the situation in the Republic of Moldova on the respect of electoral law principles, which at the moment, unfortunately, are not uniquely categorized and classified. The authors have reasonably complemented the traditional classification of electoral law principles with the principles of electronic voting and with a new category of principles called „principles of tabulation voting results”. Declarația Universală a Drepturilor Omului, adoptată şi proclamată de Adunarea Generală a ONU, în art.21 stipulează că „orice persoană are dreptul de a lua parte la conducerea treburilor publice ale țării sale, fie direct, fie prin reprezentanți liber aleși; orice persoană are dreptul de acces egal la funcțiile publice din țara sa; voința poporului trebuie să constituie baza puterii de stat; această voință trebuie să fie exprimată prin alegeri nefalsificate, care să aibă loc în mod periodic prin sufragiu universal, egal şi exprimat prin vot secret sau urmând o procedură echivalentă care să asigure libertatea votului” [1]...