archive ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ДІТЕЙ ПІДЛІТКОВОГО ВІКУ ЯК ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГІЧНА ПРОБЛЕМА

Василенко О.М.

м. Харків, Україна

Актуальність проблеми обумовлена глобалізацією суспільних процесів, що впливає на зміни ціннісних орієнтацій молоді, ускладнює формування цілісної особистості як носія гуманістичних цінностей, негативно впливає на формування соціально-позитивних якостей підростаючого покоління. Це породжує, нажаль, такі негативні явища, як утрата моральних ідеалів молоді, бездуховність, безвідповідальність