archive ВИКОРИСТАННЯ ТЕКСТІВ УКРАЇНСЬКИХ НАРОДНИХ ПІСЕНЬ В УВИРАЗНЕННІ МОВЛЕННЯ МАЙБУТНІХ ВИХОВАТЕЛІВ

Руденко Ю.А.

м. Одеса, Україна

Сучасні реформи в системі вищої освіти вимагають переосмислення існуючих нормативних положень, щодо підготовки майбутніх вихователів дошкільних навчальних закладів. Мовленнєва освіта майбутніх вихователів в умовах скорочення аудиторних годин з фахових методик та збільшення обсягу самостійної роботи, потребує переорієнтації викладачів вищої школи на індивідуальну роботу з кожним студентом, на розробку інтегрованих курсів, що передбачають комплексний підхід до опанування базових умінь і навичок, підготовку до професійно-мовленнєвої діяльності з дітьми дошкільного віку. Головним компонентом професійної підготовки майбутніх вихователів є формування їхньої професійно-мовленнєвої компетентності, одним із показників якої розвиток виразного мовлення...