pdf ПОЛЬСЬКА НАЦІОНАЛЬНА МЕНШИНА ЯК ОБ’ЄКТ РЕЛІГІЙНОЇ ПОЛІТИКИ РАДЯНСЬКОЇ ВЛАДИ НА ТЕРИТОРІЇ УСРР В 1920-1930-х РОКАХ ХХ СТ. Популярные

Владелец Число скачиваний: 328

Федорченко О.П.

(Бориспіль, Україна)

В сучасній історичній літературі 1920-ті роки прийнято називати «національним ренесансом» національних меншин, адже проголошення політики «коренізації» дало могутній імпульс розвиткові національної самосвідомості й культури так званих некорінних національностей УСРР, в тому числі і польської. Зрозуміло, що згадані процеси, заініційовані згори – партійно-державною верхівкою СРСР та УСРР, – проходили далеко неоднозначно, у досить вузьких рамках тодішньої офіційної ідеології, із притаманними міцніючому сталінському тоталітаризмові догматизмом й нетерпимістю. Не стала винятком й четверта за чисельністю національна меншина України – польська (476.435 осіб за переписом 1926 р.) [1, c. 116].