pdf НОРМАТИВНО-ПРАВОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ АГРОПРОМИСЛОВОГО РОЗВИТКУ УКРАЇНИ Популярные

Владелец Число скачиваний: 312

Бикова Вікторія

м. Харків, Україна

В умовах сучасного розвитку агропромислового комплексу (АПК) законодавча база України, що регламентує функціонування даної галузі потребує суттєвих змін. З часу здобуття Україною незалежності прийнято понад 150 нормативно-правових актів, пов'язаних із сільськогосподарською діяльністю та селом, спрямованих на підвищення рівня життя сільського населення, але вони не мали позитивного впливу і не покращили життя людей у сільській місцевості країни [1]. Ситуація в цьому секторі економіки залишається досить складною і неадекватною його роль в державі. З переходом економіки на ринкову основу сільське господарство як галузь з сезонним виробництвом і уповільненим оборотом капіталу поставлено в гірші умови порівняно з іншими галузями. Державі під силу врегулювати складне становище агропромислового комплексу за допомогою вдосконалення законодавчої бази, що регламентує функціонування сільського господарства. Агропромисловий комплекс (АПК) – це важлива складова частина національної господарської системи країни, що забезпечує населення продуктами харчування, а промисловість – сировиною[2]. Це та все вищезазначене обґрунтовує актуальність проблеми нормативо-правового забезпечення агропромислового розвитку України.