pdf ПРОБЛЕМИ ФУНКЦІОНУВАННЯ МІСЦЕВИХ БЮДЖЕТІВ Популярные

Владелец Число скачиваний: 340

Вакуліна Олена

м. Харків, Україна

Місцеві бюджети є не просто балансовими рахунками доходів і витрат, які мобілізуються і витрачаються на відповідній території, а й важлива фінансова категорія, основу якої становить система фінансових відносин, що складається між місцевими та державним бюджетом, а також усередині сукупності місцевих бюджетів. Місцеві бюджети є головним каналом доведення до населення кінцевих результатів суспільного виробництва, спрямованих на суспільне споживання. Саме через них суспільні фонди споживання розподіляються в територіальному розрізах, тобто між окремими адміністративно-територіальними одиницями і соціальними групами населення. Крім того, саме з місцевих бюджетів фінансується розвиток галузей виробничої сфери, в першу чергу місцевої промисловості і комунального господарства. Водночас, саме в цій найчисельнішій ланці бюджетної системи, існує чи не найбільше проблем, пов'язаних із їх фор-муванням та виконанням, що потребують свого негайного вирішення. У зв’язку з цим дане наукове дослідження є актуальним.